หน้าเว็บไซต์ | เว็บบอร์ด


PHPinfoBoard v.3
   RaioMark.Net 
 
Nano Technology

      ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา คงเคยได้ยินได้ฟังและได้เห็นคำว่า “ นาโนเทคโนโลยี” กันมาบ้างแล้ว บางท่านอาจจะได้เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลย
ีทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ รวมถึงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์
มากมาย แต่หลายคนก็อาจจะไม่เคยได้ยิน หรือไม่รู้ความหมายของคำว่า “ นาโนเทคโนโลยี” ว่าคืออะไร

          ก่อนที่เราจะเข้าสู่ข้อมูลความรู้นาโนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับฟิล์มกรองแสง ผู้เขียนขอเล่าเรื่องพื้นฐานของคำว่า“ นาโนเทคโนโลยี” ให้บางท่านได้มีความรู้ในเบื้องต้นก่อน จะได้มีความเข้าใจและสนุกกับตอนที่เกี่ยวข้องกับ
ฟิล์มกรองแสง

                 “ นาโนเทคโนโลยี” เป็นการสร้างเทคโนโลยีจากอะตอม (Atom) และโมเลกุล (Molecule) ของสิ่งต่างๆ ที่มีขนาด 1 ในพันล้านส่วน (1 นาโนเมตร = 10 -9 เมตร) เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการการสร้าง หรือการสังเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีขนาดเล็กมากในระดับนาโนเมตร (1-100 นาโนเมตร) รวมถึงการออกแบบหรือการใช้เครื่องมือในการสร้างวัสดุที่มีขนาดเล็กมาก หรือใช้การจัดเรียงอะตอมและโมเลกุลในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ส่งผลให้โครงสร้างของวัสดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบัติพิเศษขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ จนก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้วัสดุที่มีขนาดในระดับนาโนเมตรมีคุณสมบัติทางไฟฟ้า, ทางกายภาพ และทางแสง แตกต่างไปจากวัสดุที่มีขนาดใหญ่อย่างสิ้นเชิง ก่อให้เกิดวัสดุที่มีคุณสมบัติแปลกใหม่อย่างที่ไม่เคยพบมาก่อน

                อันที่จริงกระบวนการผลิตในระดับนาโนไม่ใช่ของใหม่ หากแต่เป็นกระบวนการที่มีอยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการสร้าง DNA(Deoxy Nucleic Acids) การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุระหว่างเซลล์ การซ่อมแซมตัวเองของอวัยวะเมื่อเกิดบาดแผล หรือเป็นโครงสร้างที่มีความสลับซับซ้อนในพืชและสัตว์ ยกตัวอย่าง เช่น ขนแข็งขนาดเล็กที่เรียกว่า ซีเต้ (Setae) จำนวนนับล้านเส้นเรียงขนาดอัดแน่นอยู่ โดยที่ส่วนปลายของขนซีเต้แต่ละเส้นนั้นก็ยังมีเส้นของปลายแบนที่มีขนาดเล็กกว่า เรียกว่า สปาตูเล่ (Spatulae) ประกอบอยู่อีกหลายร้อยเส้น โดยที่ สปาตูเล่ แต่ละเส้นจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กประมาณ 200 นาโนเมตร ช่วยในการยึดติดกับโมเลกุลของส่วนประกอบของผนังหรือเพดานหรือสารเคลือบนาโนบนใบบัวที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้ง ทำให้ใบบัวมีคุณสมบัติเกลียดน้ำ เป็นต้น

             ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ ในปัจจุบัน จึงทำให้นาโนเทคโนโลยี เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว เช่น ความสามารถในการสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถมอง วัด หรือสัมผัสวัตถุ ในระดับนาโนได้อย่างแม่นยำ และผสมผสานกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล และศึกษาคุณสมบัติของสสารได้อย่างรวดเร็ว นำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านอาหาร เกษตรกรรม การแพทย์ เครื่องสำอาง พลังงาน เครื่องนุ่งห่ม การกีฬา การทหาร คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ สิ่งแวดล้อม การสื่อสารและโทรคมนาคม

 

         วัสดุนาโน (Nano material): สามารถเป็นได้ทั้งโลหะ (Metals) เซรามิก (Ceramic) พอลีเมอร์ (Polymer) และคอมพอสิท (Composite) ซึ่งถูกสังเคราะห์ขึ้นจากการดัดแปลงการจะ
เรียงตัวของอะตอม หรือโมเลกุลช่วงขนาด 1 – 100 นาโนเมตร โดยที่คุณสมบัติและพฤติกรรมต่างๆ ของวัสดุขนาดเล็กระดับ
นาโนนี้ ไม่จำเป็นต้อง การนำไฟฟ้า, สมบัติเชิงกล, สมบัติทางแม่เหล็ก จะแตกต่างไปจากวัสดุชนิดเดียวกันเมื่ออยู่
ในสภาพที่มีขนาดใหญ่ปกติ

        นาโนเทคโนโลยีกับฟิล์มกรองแสง:
         
กว่าหลาย 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีในการผลิตฟิล์ม
กรองแสงก็ได้มีการพัฒนาอย่างช้าๆ จนสู่ช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ก็สามารถผลิตฟิล์มที่มีคุณสมบัติ การลดคลื่นความร้อน
   (Infra Red Rays) ได้สูงถึง 60% แต่ในช่วงแรก เทคโนโลยีก็ทำได้เพียงใช้อนุภาคแบบเก่า (Tradition particles) ที่มีขนาดระดับเล็กสุดแค่ไมโครเมตรเท่านั้น เพื่อการผลิตฟิล์มกรองแสงที่มี คุณสมบัติพิเศษในการหยุดยั้งคลื่นความร้อนและรังสี UV สูงสุดเท่าที่เคยมีมา จึงได้พยายามนำเอาวัสดุอื่นที่มีขนาดเล็กระดับไม่เกิน 100 นาโนเมตร ได้สำเร็จ เมื่อประมาณ 3 ปีที่ผ่านมา

 

 

       ทั้งนี้อุตสาหกรรมการผลิตฟิล์มในยุคปัจจุบันต่างก็ทำการบ้านโดยร่วมมือ บริษัทต่างๆ ที่มีความชำนาญทางด้านการผลิต Nano materials หรือ
Nano Particles ต่างๆ โดยสามารถนำมาใช้ในการเคลือบกับผิว Polyester ให้มีคุณสมบัติที่เหนือชั้นในแง่การ ป้องกันคลื่นความร้อน (IR) และรังสี UV
ได้สูงสุด โดยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ฟิล์มระดับ Nano-Technology เกิดขึ้น
มาบ้างแล้ว โดยสามารถกันรังสี IR ได้กว่า 90% (เดิมสูงสุดประมาณ 60%)
และรังสี UV 100% โดยไม่มีลักษณะที่สะท้อนเงา หรือมือทึบเกินไป ทำให้วงการฟิล์ม กรองแสง ตื่นตัวกับนวัตกรรมใหม่ในด้านนี้มาก
โดยเฉพาะประเทศที่ทำการคิดค้น และพัฒนา เช่น ยุโรป, เกาหลีใต้, ญี่ปุ่น
มีการส่งเสริมทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล ให้สามารถผลิตเป็นสินค้าที่มีต้นทุนต่ำ
สามารถทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า ในราคาที่ไม่แพงได้

    คุณสมบัติที่ดีเด่นของฟิล์มกรองแสงนาโนกับแบบเก่า

  • ไม่สะท้อนเงา
  • ลดคลื่นความร้อนได้สูงกว่าแบบเก่า 1 – 5 เท่า
  • ไม่มืดทึบ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้เวลากลางคืน
  • กันรังสี UV ได้ 100 %
  • มีความคงทนนานนับ 10 ปี
  • ฟิล์ม Nano สามารถใช้ได้กับทั้งกระจกรถยนต์และกระจกอาคาร - บ้านเรือน

 

 
admin Admin 
23 Oct 2008 - 21:04
 
Add? Reply Mail to mahadotcom@gmail.com Delete   ตอบในหัวข้อ : Nano Technologyหัวข้อรวม 

กลับหน้าเว็บไซต์